Ann-Louice Abrahamsson

Jag är verksam i Kiruna, staden där jag också är född och uppvuxen. Här har jag arbetat som keramiker och akvarellmålare sedan 1999.

Det mest fascinerande med keramiken är närheten till materialet, att jag kan påverka skeendet med mina händer, se formen växa fram ur en oansenlig lerklump.

Kärnan i min design är att produkten ska användas, därför består keramiken till största delen av bruksföremål. Dessa tillverkas i högbränt stengods som gör materialet mer tåligt. På senare tid har smyckena fått större plats, där har jag experimenterat med relief och färg för att få en större kontrastverkan.

I akvarellmålandet utmanas jag av såväl det slumpmässiga i vattnets egen vilja som min förmåga att styra händelserna. Dessa två inneboende egenheter i akvarellens natur resulterar i både realistiska och abstrakta verk. 

Den miljö och natur som omger mitt liv i norr är också närvarande i min konst. I mina akvarellerna finner du motiv från det arktiska landskapet och dess karaktäristiska bebyggelse och livsmiljöer i en blandning mellan midnattsolens ljus och midvinterns mörker.

Se mer, besök min hemsida!

Följ mig på instagram!

AKVARELLER

SMYCKEN

BRUKSFÖREMÅL

Konst och Keramik av Ann-Louice Abrahamsson
Hemsida: www.ann-louice.se
 073-0613023